สั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ

สินค้างานท่อดักท์


ท่อดักท์เหลี่ยม ท่อดักท์กลม (Spiral Duct) อุปกรณ์ Spiral Duct หัวจ่ายลม ท่อเฟล็กซ์อ่อน เฟล็กซ์หุ้มฉนวนใยแก้ว

สินค้าประเภทท่อดักท์เหลี่ยมและหัวจ่ายลม สามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ
สินค้าประเภทท่อดักท์กลมและอุปกรณ์ Spiral Duct มีขนาดมาตรฐาน เริ่มต้นที่ 4” – 40”


ยินดีให้คำปรึกษาฟรี