งานล้างทำความปล่อง และล้างสครับเบอร์

งานล้างทำความปล่อง และล้างสครับเบอร์

นอกจากบริษัทจะรับงานติดตั้งดักท์ อู้ดดูดอากาศแล้ว ยังมีบริการล้างทำความสะอาดปล่องดูดควัน ดูดอากาศ และล้างสครับเบอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย