งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

บริษัทรับซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภายในบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังมีบริการล้างทำความเครื่องปรับอากาศ ล้างใหญ่และล้างย่อย โดยช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์