บริการล้างทำความสะอาดคราบไขมันปล่องดูดควัน(Hood) ด้วยเคมีภัณฑ์เฉพาะ และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน