บริการด้านเครื่องปรับอากาศ

  1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  2. ติดตั้งระบบท่อลมและระบายอากาศ

  3. ติดตั้งระบบท่อน้ำและท่อน้ำยา

  4. ซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม

  5. ล้างเครื่องปรับอากาศ รายครั้ง ,รายปี

 

setup_air_240000move_air_120000move_air_120000_2setup_air_1setup_air_2clean_air_1clean_air_2