การบริการด้านซ่อมแซม สร้าง และปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม

 1. งานเปลี่ยน FOOT VALVE

 2. งานล้างทำความสะอาด SCRUBBER

 3. งานทำ STAND ทางเดินบนหลังคา

 4. งานตะแกรง

 5. งานหลังคาเมทัลชีท

 6. งานปรับปรุงสถานีแก๊ส

 7. งานเดินท่อลม

 8. งานเดินท่อ PPR เพิ่ม/กันชนลิฟต์

 9. งานติดตั้งปล่องผ้า

 10. งานติดตั้งพัดลมฟาร์ม

 11. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

 12. งานเปลี่ยนปล่องระบายอากาศ

 13. งานติดตั้งโบล์เวอร์ (Blower)

project1 project2 project3 project4

งานตะแกรง

งานตะแกรง ตะแกรง

งานหลังคาเมทัลชีท

งานหลังคาเมทัลชีท งานหลังคาเมทัลชีท งานหลังคาเมทัลชีท งานหลังคาเมทัลชีท งานหลังคาเมทัลชีท งานหลังคาเมทัลชีท

project5 project6

งานเดินท่อ PPR เพิ่ม/กันชนลิฟต์

งานเดินท่อ PPR กันชนลิฟต์ งานเดินท่อ PPR กันชนลิฟต์ งานเดินท่อ PPR กันชนลิฟต์ งานเดินท่อ PPR กันชนลิฟต์ งานเดินท่อ PPR กันชนลิฟต์ งานเดินท่อ PPR กันชนลิฟต์

project7 project8 project9 project10

งานติดตั้งโบล์เวอร์ (Blower)

ติดตั้งโบล์เวอร์ ติดตั้งโบล์เวอร์

ติดตั้งโบล์เวอร์ ติดตั้งโบล์เวอร์